Forsknings og undervisningsoplysninger

Mine faglige hovedinteresser er:

 • Biblioteksudvikling og -ledelse
 • Evidens-baseret biblioteksudvikling
 • Firmabiblioteker og Knowledge management
 • Kulturarv og kulturarvsformidling
 • Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori

Mit arbejde omfatter undervisning på alle niveauer og til forskellige målgrupper, forskning og ph.d-vejledning og -bedømmelse,  foredragsvirksomhed, konference- deltagelse og deltagelse i diverse interne og eksterne udvalg

Aktuel undervisning:

Change Management and Leadership in Libraries (Kandidatuddannelsen forår 2011) 
Videnskabsteori og metode (Bacheloruddannelsen, 4. sem.  forår 2011)

Forskningsområder

Min forskning ligger inden for serviceudvikling i biblioteker, evidensbaseret biblioteksudvikling og brugerstudier.

Forskningsområde

 • Eksternt finansieret antologi-projekt om evidens-baseret biblioteks- og kvalitetsudvikling (2009-2011) 
 • Bog og artikel-projekt om forestillinger om brugeren i folkebiblioteket - fra "satisfaction til action"

 

CV

Født 2.april 1951 i Haderslev

Uddannelse:

 • 1996: Ph.D (lic.merc)
 • 1992-95: Ph.D-studerende ved Institut for Kvalitetsledelse, Handelshøjskolen i Århus
 • 1985: Kand.samf.adm. (bifag) (Aalborg Universitetscenter)
 • 1978: Teoretisk og praktisk pædagogikum 
 • 1977  Cand.mag. fra Århus Universitet (Historie(hovedfag); Dansk(bifag))
 • 1970: Student 1970 (Haderslev Katedralskole)

Ansættelsesforhold og eksterne hverv:

 

 • 2009-2010: Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg
 • 2006-: Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab. Valggruppe B
 • 2004-: Leder af Kulturarvens Forskerskole, KAF
 • 2001-2007: Medlem af Hovedsamarbejdsudvalget ved Danmarks Biblioteksskole
 • 2001-2007: Medlem af Hovedsikkerhedsudvalget ved Danmarks Biblioteksskole
 • 1999-2007: Institutleder for Institut for Biblioteksudvikling og Organisation (fra 1.februar)
 • 1998: Koordinator for BOBCATSSS 2000
 • 1997: Koordinator for BOBCATSSS '98
 • 1997: Ekstern lektor ved Institut for Informationsbehandling, Handelshøjskolen i Århus (fra 1. august 1997)
 • 1997-1999: Fagleder i fagområderne Økonomi og Administration og Virksomheders Informationsbetjening (fra 1. januar 1997)
 • 1993-96: Fungerende fagleder i fagområdet Økonomi og Administration (fra 1. august 1993 - 31. december 1996).
 • 1993-99: Koordinator for Kandidatuddannelsens 2. sem. (fra 1. august 1993 - 31. januar 1999)
 • 1993: Fungerende fagleder i fagområdet, Virksomheders informationsbetjening (1. februar -31. juli 1993)
 • 1993- Assisterende fagleder i Økonomi & Administration i København (per 1. august 1993)
 • 1992-93: Assisterende fagleder i fagområdet, VIRKINFO, Danmarks Biblioteksskole
 • 1989-92: Ekstern konsulent (deltids) ved Erhvervs-Info, Forskerparken, Århus Universitet
 • 1985-: Assisterende fagleder i fagområdet, VIRKINFO, (Virksomheders og Organisationers Informationsbetjening) ved Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafdeling
 • 1978-85: Lærer (fastansat) i Informationssøgning (Referencekundskab) ved Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafdeling
 • 1974-78: Undervisningsassistent (Historisk Institut, Århus Universitet